top of page
Ved Wergeland fysioterapi er vi 8 fysioterapeuter som jobber med driftsavtale med Bergen kommune, hvorav én er spesialist i idrettsfysioterapi og to er spesialister i kvinnehelse (obstetrisk og gynekologisk fysioterapi). 
 
Fysioterapi
bottom of page