Ved Wergeland fysioterapi er vi 8 fysioterapeuter som jobber med driftsavtale med Bergen kommune, hvorav én er spesialist i idrettsfysioterapi og to er spesialister i kvinnehelse (obstetrisk og gynekologisk fysioterapi). 
I tillegg har vi en helprivat fysioterapeut som blant annet tar i mot forsikringspasienter.
Fysioterapi