Instituttet er f.o.m. 16.03.2020 stengt grunnet coronasmittefare!

For å stoppe spredning av Covid-19 og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester fatter Helsedirektoratet med dette etter smittevernloven § 4-1 andre ledd, jf. første ledd bokstav a og b, vedtak om stenging av fysikalske institutt (Helsedirektoratet 15.03.20).
  • Facebook Social Ikon